بارگذاری ...
به وبسايت يوزنت خوش آمديد

اینترنت پرسرعت ADSL یوزنت

هرآنچه که شما از اینترنت انتظار دارید


* حجم کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه ، شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد. ودر ابتدای دوره تعرفه بصورت یک جا اعمال میگردد.
* قیمت کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد.
*سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۵% قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات می باشد. ( به شرط مناسب بودن کیفیت خط سیم مسی )
*به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
*بنا بر مصوبه، در سقف مصرف منصفانه، کاربران می توانند به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. چه آن که این عزیزان امکان استفاده‌ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل و داخلی را نیز خواهند داشت به گونه‌ای که حتی قادر خواهند بود همه‌ی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف کنند
این بدان معناست که اگر کاربری صرفا از ترافیک بین المللی استفاده کند و سرویس ۱۶ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، سقف مصرف وی ۲۰۴۸ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه(FUP)، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است.
*پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد سرعت ذکر شده در ستون بعد از مصرف منصفانه تغییر می یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه (توربو) با سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید با سرعت دلخواه ، از سرویس اینترنت خود استفاده نمایند.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون به سرویس ها اضافه خواهد شد.
*خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
*درصورت تمایل به افزایش سرعت در طول دوره میتوانید با پرداخت اختلاف هزینه سرویس خود را ارتقا دهید.
*با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید .
*هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
* در صورت تمایل به افزایش موقت سرعت سرویس خود می توانید از بسته های افزایش سرعت شکار استفاده نمائید.

• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 527650 527691 527693 527694 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.

* حداکثر به میزان یک دوم ترافیک ذکر شده (مصرف منصفانه) برای استفاده بین الملل می باشد.
* حجم کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه ، شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد. ودر ابتدای دوره تعرفه بصورت یک جا اعمال میگردد.
* قیمت کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد.
*سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۵% قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات می باشد. ( به شرط مناسب بودن کیفیت خط سیم مسی )
*به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
*بنا بر مصوبه، در سقف مصرف منصفانه، کاربران می توانند به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. چه آن که این عزیزان امکان استفاده‌ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل و داخلی را نیز خواهند داشت به گونه‌ای که حتی قادر خواهند بود همه‌ی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف کنند
این بدان معناست که اگر کاربری صرفا از ترافیک بین المللی استفاده کند و سرویس ۱۶ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، سقف مصرف وی ۲۰۴۸ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه(FUP)، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است.
*پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد سرعت ذکر شده در ستون بعد از مصرف منصفانه تغییر می یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه (توربو) با سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید با سرعت دلخواه ، از سرویس اینترنت خود استفاده نمایند.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون به سرویس ها اضافه خواهد شد.
*خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
*درصورت تمایل به افزایش سرعت در طول دوره میتوانید با پرداخت اختلاف هزینه سرویس خود را ارتقا دهید.
*با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید .
*هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
* در صورت تمایل به افزایش موقت سرعت سرویس خود می توانید از بسته های افزایش سرعت شکار استفاده نمائید.

• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 526092 526097 526099 526100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.

* حداکثر به میزان یک دوم ترافیک ذکر شده (مصرف منصفانه) برای استفاده بین الملل می باشد.
* حجم کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه ، شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد. ودر ابتدای دوره تعرفه بصورت یک جا اعمال میگردد.
* قیمت کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد.
*سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۵% قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات می باشد. ( به شرط مناسب بودن کیفیت خط سیم مسی )
*به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
*بنا بر مصوبه، در سقف مصرف منصفانه، کاربران می توانند به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. چه آن که این عزیزان امکان استفاده‌ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل و داخلی را نیز خواهند داشت به گونه‌ای که حتی قادر خواهند بود همه‌ی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف کنند
این بدان معناست که اگر کاربری صرفا از ترافیک بین المللی استفاده کند و سرویس ۱۶ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، سقف مصرف وی ۲۰۴۸ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه(FUP)، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است.
*پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد سرعت ذکر شده در ستون بعد از مصرف منصفانه تغییر می یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه (توربو) با سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید با سرعت دلخواه ، از سرویس اینترنت خود استفاده نمایند.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون به سرویس ها اضافه خواهد شد.
*خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
*درصورت تمایل به افزایش سرعت در طول دوره میتوانید با پرداخت اختلاف هزینه سرویس خود را ارتقا دهید.
*با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید .
*هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
* در صورت تمایل به افزایش موقت سرعت سرویس خود می توانید از بسته های افزایش سرعت شکار استفاده نمائید.

• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 526104 526172 526175 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.

* حداکثر به میزان یک دوم ترافیک ذکر شده (مصرف منصفانه) برای استفاده بین الملل می باشد.
* حجم کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و براساس سه ، شش و دوازده ماهه ضریب میخورد و محاسبه میگردد. ودر ابتدای دوره تعرفه بصورت یک جا اعمال میگردد.
* قیمت کلیه تعرفه ها ماهیانه بوده و با خرید تعرفه سه ماهه 5% ، شش ماه 10 % و سالانه 15% تخفیف اعمال می شود.
*سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۹% (ویژه سرویس نقره ای)قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات می باشد. ( به شرط مناسب بودن کیفیت خط سیم مسی )
* 2 بار پشتیبانی حضوری رایگان برای کاربران دارای سرویس های نقره ای . *به آستانه مصرف هر یک از سرویس‌ها ۵ درصد ترافیک بیش‌تر برای ایجاد حاشیه اطمینان محاسبات مصرف کاربران افزوده شده است.
*بنا بر مصوبه، در سقف مصرف منصفانه، کاربران می توانند به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. چه آن که این عزیزان امکان استفاده‌ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل و داخلی را نیز خواهند داشت به گونه‌ای که حتی قادر خواهند بود همه‌ی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف کنند
این بدان معناست که اگر کاربری صرفا از ترافیک بین المللی استفاده کند و سرویس ۱۶ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، سقف مصرف وی ۲۰۴۸ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه(FUP)، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است.
*پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد سرعت ذکر شده در ستون بعد از مصرف منصفانه تغییر می یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه (توربو) با سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید با سرعت دلخواه ، از سرویس اینترنت خود استفاده نمایند.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون به سرویس ها اضافه خواهد شد.
*خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
*درصورت تمایل به افزایش سرعت در طول دوره میتوانید با پرداخت اختلاف هزینه سرویس خود را ارتقا دهید.
*با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید .
*هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
* در صورت تمایل به افزایش موقت سرعت سرویس خود می توانید از بسته های افزایش سرعت شکار استفاده نمائید.
جشنواره های ویژه ثبت نام
سرعت سرویس مدت سرویس ترافیک داخلی ترافیک بین الملل هزینه
اکستریم 16 مگا بیت ویژه ثبت نام یکساله - 6720 گیگ بین الملل(+280 گیگ بسته حجمی) ۱.۴۰۳.۰۰۰ تومان
اکستریم 16 مگا بیت ویژه ثبت نام شش ماهه - 3000 گیگ بین الملل ۶۴۲.۰۰۰ تومان


*بنا بر مصوبه، در سقف مصرف منصفانه، کاربران می توانند به اندازه‌ی نیمی از حجم سرویس را برای ترافیک بین‌الملل استفاده کنند. چه آن که این عزیزان امکان استفاده‌ی ترکیبی از ترافیک بین‌الملل و داخلی را نیز خواهند داشت به گونه‌ای که حتی قادر خواهند بود همه‌ی ترافیک سرویس را برای ترافیک داخلی مصرف کنند
این بدان معناست که اگر کاربری صرفا از ترافیک بین المللی استفاده کند و سرویس ۱۶ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۰۲۴ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، سقف مصرف وی ۲۰۴۸ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین فرمول عمل خواهد شد.
* منظور از آستانه مصرف منصفانه(FUP)، حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک ماه (دریافت و ارسال) است.
*سرعت سرویس ها بر اساس سرعت مشخص شده ثابت و با گارانتی ۹۵% قابلیت استفاده مطابق مصوبه ۲۶۶ تنظیم مقررات می باشد. ( به شرط مناسب بودن کیفیت خط سیم مسی )
* منظور از آستانه مصرف منصفانه، حدافقط کثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره از سرویس ( با حداکثر سرعت ممکن ) است.
*پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه ، سرعت سرویس‌ به حد سرعت ذکر شده در ستون بعد از مصرف منصفانه تغییر می یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم اضافه (توربو) با سرعت قبلی و یا با خرید سرویس جدید با سرعت دلخواه ، از سرویس اینترنت خود استفاده نمایند.
*مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون به سرویس ها اضافه خواهد شد.
*خرید ترافیک اضافه ، مطابق مصوبه ۲۶۶ با انتخاب بسته‌های ترافیکی امکان‌پذیر است.
* در جشنواره های فوق ترافیک هر ماه به ماه بعدی قابل انتقال نمی باشد.
*درصورت تمایل به افزایش سرعت در طول دوره میتوانید با پرداخت اختلاف هزینه سرویس خود را ارتقا دهید.
*با توجه به این که سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) بر اساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می‌شود، برای تبدیل سرعت‌ سرویس‌های‌ بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد ۸ تقسیم کنید .
*هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)، ۶۰۰٫۰۰۰ ریال است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 527868 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.
بسته های حجمی
حجم بسته قیمت هدیه
۵ گیگ ۱۳.۴۰۰ تومان
۱۰ گیگ ۲۶.۸۰۰ تومان
۲۰ گیگ ۵۳.۶۰۰ تومان
۵۰ گیگ ۱۳۴.۰۰۰ تومان
۷۰ گیگ ۱۸۷.۶۰۰ تومان
۱۰۰ گیگ ۲۶۸.۰۰۰ تومان


• به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.

• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 527567 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.• به هزینه‌های بالا، مبلغ مالیات ارزش افزوده مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه کشور اضافه خواهد شد.
• بسته های فوق تنها بروی سرویس های فعال(دارای زمان و ترافیک) قابل استفاده می باشند.

ADSL چیست ؟


واژه ADSL مخفف کلمه (Asymmetric Digital Subscriber Line خط مشترک دیجیتال نامتقارن) می باشد که استفاده همزمان از تلفن و اینترنت را برای کاربران فراهم می سازد. این تکنولوژی در دهه ی اخیر تمام نیازهای کاربران خانگی و تجاری را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت با توجه به اتصال بر روی بستر خطوط تلفن فراهم نموده است و در حال حاضر پر مصرف ترین و معتبرترین روش اتصال به اینترنت می باشد. در این روش با نصب تجهیزات پیشرفته در مرکز مخابراتی، کاربر بدون نیاز به پرداخت هزینه ی تلفن می تواند در تمام ساعات شبانه روز از اینترنت پر سرعت استفاده نماید. در فناوری ADSL از پهنای باند فرکانسی در سیم های مسی، که در حالت عادی بدون استفاده است، برای ارسال و دریافت داده ها استفاده می شود. با توجه به این نکته نباید مکالمات صوتی و ارسال و دریافت اطلاعات، تداخلی با هم داشته باشند که در واقع هم همین طور می باشد. استفاده از ADSL هیچ گونه هزینه ای به قبض تلفن اضافه نخواهد کرد و کاربر فقط به صورت ماهیانه مبلغ تعرفه اینترنت را پرداخت خواهد نمود.
مزایای ADSL یوزنت
بهره مندی تا سرعت 24 مگابیت بر ثانیه
ارتباط پرسرعت و دائم به اینترنت
پشتیبانی 24 ساعته
سرویس های متنوع حجمی و نامحدود
امکان ثبت نام و پرداخت آنلاین
ارتباط با کیفیت جهت مصارف ویدیو ، صوت و ویدیو كنفرانس
نصب و راه اندازی سریع در کمترین زمان
راهنمای ثبت اشتراک

01
شما می توانید با مراجعه به سایت مشترکین یوزنت و ثبت اطلاعات و انتخاب سرویس مورد نظر از ویژه گی های این سرویس ها بهره مند شوید و در باشگاه مشتریان یوزنت امتیاز کسب کنید
02
شرکت یوزنت با هدف دسترسی آسان و پشتیبانی تمام وقت از مشترکین و متقاضیان جدید شماره تماس آسان چهار رقمی در استان سمنان ۲۱۶۱ و استان گلستان ۳۱۶۱ را برای بهره برداری به مشتریان خود توصیه می نماید.
03
دفتر مرکزی شرکت یوزنت در شهرستان شاهرود به آدرس :میدان امام-خیابان امام-کوچه دوم و دفتر شرکت در گرگان به آدرس : بلوار نهار خوران، نبش عدالت ۱/۴۸، طبقه فوقانی بانک سپه، واحد ۱ در دسترس می باشند.
04
شرکت یوزنت برای دسترسی آسان مشترکین و متقاضیان محترم سرویس های این شرکت در تمام شهر های تحت پوشش خود ،عوامل مجاز فروش خدمات این شرکت را معرفی نموده که از صفحه اختصاصی عوامل مجاز فروش به شما برای معرفی می گردد