بارگذاری ...
به وبسايت يوزنت خوش آمديد

خدمات TD-LTE شرکت یوزنت

هرآنچه که شما از اینترنت انتظار دارید

توضیحات:
*مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می گردد.
*ترافیک سرویس در ابتدای دوره بصورت یکجا اعمال می گردد . *در هیچ کدام از طرح های فوق انتقال ترافیک باقیمانده به دوره بعد امکان پذیر نیست.
*باتوجه به اینکه سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) براساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می شود ، برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد 8 تقسیم کنید.
*هزینه راه اندازی اینترنت td lteمبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان است.
*پینگ مناسب و پایین از ویژگی های اصلی تمامی طرح های این نوع سرویس است.
*منظور از ترافیک مصرفی در یک دوره مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است.
*در نظر داشته باشید در صورت تاخیر در تمدید سرویس، شروع سرویس جدید پایان سرویس قبلی شما می باشد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
*سرعت آپلود همه‌ی طرح‌ها بین ۱ تا ۴ مگابیت بر ثانیه است.
*تمامی طرح‌ها و خدمات از پشتیبانی ۲۴ ساعته شرکت یوزنت برخوردار هستند.
*در نظر داشته باشید با توجه به مشکلاتی که ممکن است در مبناهای محاسبه‌ی مدت زمان دوره‌ی سرویس در تقویم‌های شمسی و میلادی وجود داشته باشد، مبنای محاسبه‌ی مدت زمان دوره‌ها فارغ از اینکه ماه‌ها دارای ۲۹ یا ۳۱ روز باشند، ۳۰ روز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب سرویس‌های یک‌ماهه در هر شرایطی ۳۰ روزه خواهند بود و با همین نسبت سرویس‌های سه‌ماهه ۹۰ روز، سرویس‌های شش‌ماهه ۱۸۰ روز و سرویس‌های یک‌ساله ۳۶۰ روز محاسبه خواهند گردید.
*در صورت خرید سرویس و یا ترافیک بصورت اشتباهی ، هیچ مبلغی به مشترک استرداد نمی گردد پس در انتخاب و خرید سرویس دقت فرمائید.
• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 527465 و 527463 و 526960 و 526968 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.
سرعت سرویس مدت دوره (ماه) ترافیک مصرفی (GB) قیمت سرویس (تومان)
10 Mbps UPTO 40 Mbps یک ساله ۳۳۰ ۹۹۹.۰۰۰

"توضیحات:
*مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می گردد.
*ترافیک سرویس در بتدای دوره بصورت یکجا اعمال می گردد .
*در هیچ کدام از طرح های فوق انتقال ترافیک باقیمانده به دوره بعد امکان پذیر نیست.
*باتوجه به اینکه سرعت دریافت اطلاعات (سرعت دانلود) براساس کیلوبایت بر ثانیه نمایش داده می شود ، برای تبدیل سرعت سرویس های بالا به کیلوبایت بر ثانیه باید سرعت سرویس را به عدد 8 تقسیم کنید.
*هزینه راه اندازی اینترنت td lteمبلغ ۸۰.۰۰۰ تومان است.
*پینگ مناسب و پایین از ویژگی های اصلی تمامی طرح های این نوع سرویس است.
*منظور از ترافیک مصرفی در یک دوره مجموع ترافیک ارسالی و دریافتی در آن دوره است.
*در نظر داشته باشید در صورت تاخیر در تمدید سرویس، شروع سرویس جدید پایان سرویس قبلی شما می باشد.
*خدمات ارایه شده به مشترکین شرکت یوزنت، مطابق ضوابط مصوب شده در جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، مشمول توافق‌نامه سطح خدمات یا (SLA) خدمات ارتباطات داده‌ها می‌شود.
*سرعت آپلود همه‌ی طرح‌ها بین ۱ تا ۴ مگابیت بر ثانیه است.
*تمامی طرح‌ها و خدمات از پشتیبانی ۲۴ ساعته شرکت یوزنت برخوردار هستند.
*در نظر داشته باشید با توجه به مشکلاتی که ممکن است در مبناهای محاسبه‌ی مدت زمان دوره‌ی سرویس در تقویم‌های شمسی و میلادی وجود داشته باشد، مبنای محاسبه‌ی مدت زمان دوره‌ها فارغ از اینکه ماه‌ها دارای ۲۹ یا ۳۱ روز باشند، ۳۰ روز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب سرویس‌های یک‌ماهه در هر شرایطی ۳۰ روزه خواهند بود و با همین نسبت سرویس‌های سه‌ماهه ۹۰ روز، سرویس‌های شش‌ماهه ۱۸۰ روز و سرویس‌های یک‌ساله ۳۶۰ روز محاسبه خواهند گردید.
*در صورت خرید سرویس و یا ترافیک بصورت اشتباهی ، هیچ مبلغی به مشترک استرداد نمی گردد پس در انتخاب و خرید سرویس دقت فرمائید."
بسته ترافیکی اضافه (GB) قیمت (تومان) زمان هدیه (روز)
۵ ۲۵.۰۰۰ *
۱۰ ۴۷.۰۰۰ *
۳۰ ۱۳۰.۰۰۰ *
۵۰ ۱۹۵.۰۰۰ *
۱۰۰ ۳۷۰.۰۰۰ *
۵۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ *

توضیحات:
*به مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
*ترافیک مازاد به دوره بعد قابل انتقال است.
*زمان هدیه به زمان موجود سرویس اضافه خواهد شد.
*ترافیک در صورت فعال بودن سرویس قابل استفاده است. (سرویس کاربر باید دارای زمان باشدو منقضی نباشد.)
*در صورت خرید سرویس و یا ترافیک بصورت اشتباهی ، هیچ مبلغی به مشترک استرداد نمی گردد پس در انتخاب و خرید سرویس دقت فرمائید.
• لازم به ذکر است کلیه سرویس‌ها دارای تاییده به شماره 526983 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.